Duobond IQ-r oplaadbare, draadloze 9 Volt LED UV-lamp

Item: 770247

289.00

Oplaadbare en draadloze Duobond IQ-r 9 volt LED UV-lamp voor het uitharden van Duobond UV-hars & Impact-Filler

De slimme draadloze LED UV-lamp voor het uitharden van Duobond UV-hars & Impact-Filler

Deze portable LED UV-lamp is een alternatief voor de traditionele UV-TL lamp. Omdat deze lamp op een standaard oplaadbare 9V-batterij werkt, is deze draadloos. Waardoor het repareren van de voorruit zoveel gemakkelijker gaat, omdat het de kans op beschadiging van de lak vermindert. Het geeft de monteur bovendien de vrijheid om in elke situatie te kunnen werken. Met de 3-poot opbouw in combinatie met de zuignappen wordt deze altijd op de voorruit bevestigd met de juiste afstand ten opzichte van de stralingshoek van de 7 LED’s.

Optimale uitharding

De golflengte en de hoeveelheid UV-straling die de Duobond UV-hars en Impact-filler nodig hebben, was het startpunt voor de ontwikkeling van deze draadloze UV-lamp. De benodigde lage golflengte en een optimaal ontwerp van de stroomtoevoer op de printplaat voorkomen elke vorm van warmteproductie. Warmteproductie heeft een negatieve invloed op de brekingsindex en de kwaliteit van de uitgeharde UV-hars. Dat maakt de reparatie meer waarneembaar en vermindert de afschuifsterkte van de reparatie waardoor de kans groter wordt dat de voorruit toch nog scheurt. Ook vermindert warmte de levensduur van de printplaat.

De ingebouwde zoemer geeft een hoorbare signaal wanneer de UV LED-lamp aan staat. Er klinkt om de tien seconden een signaal en zodra de optimale uithardingstijd is verstreken, wordt de lamp automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal dat deze gereed is. Dit beperkt de benodigde hoeveelheid energie en tijdverlies voor de monteur doordat hij/zij op de hoogte blijft van elke stap in het uithardingsproces.

Een standaard 9V, 300NiMH-batterij kan tot 60 hardingen uitvoeren. Zodra de 9v-batterij de 6v heeft bereikt, stopt de lamp met werken en kan deze worden opgeladen via de Duobond USB-oplader. De USB-lader werkt op standaard 5v USB-uitgangen en kan laden vanaf 5,2v terug naar 9v.

Inclusief Duobond USB batterij oplader.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.275 kg
Dimensions 12 × 8 cm

Duobond IQ-r 9 Volt LED UV-lampe kabellos und wiederaufladbar

Item: 770247

289.00

Wiederaufladbare Duobond IQ-r 9 Volt kabellose LED UV-Lampe zur Aushärtung von Duobond UV-Harz & Deckharz

Die intelligente, kabellos, UV-härtende LED-Lampe für Duobond UV-Harz und Deckharz

Diese kabellose LED-UV-Lampe ist eine Alternative zum UV-Röhrenlicht. Da es auf einer Standard wiederaufladbare-9V-Batterie funktioniert, ist es kabellos, was die Reparatur von Windschutzscheiben so viel einfacher macht, da die Möglichkeit Beschädigung der Lackierung stark reduziert wird. Es gibt dem Mechaniker auch die Freiheit, in jeder Situation zu arbeiten.Mit der Dreifuß in Kombination mit die 3 Saugnäpfe wird diese immer mit dem richtigen Abstand zum Ausstrahlwinkel der 7 LEDs auf der Windschutzscheibe befestigt.

Optimale Aushärtung

Die Wellenlänge und die Menge an UV-Strahlung, die der Duobond UV-Harz und Deckharz benötigt, war der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser UV-Lampe. Die geforderte niedrige Wellenlänge und das optimale Design der Stromversorgung auf der Platine verhindern jegliche Wärmeerzeugung. Die Wärmeerzeugung hat einen negativen Einfluss auf den Brechungsindex und die Qualität des ausgehärteten UV-Harzes. Dies macht die Reparatur merklicher und verringert die Scherfestigkeit der Reparatur, was die Chance erhöht, das Glas als unerwünschtes Ergebnis zu zerreißen. Auch Hitze verringert die Lebensdauer selbst von der Platine.

Der eingebaute Summer ertönt bei eingeschalteter LED-UV-Lampe akustisch. Alle zehn Sekunden ertönt ein Signal, und sobald die optimale Aushärtezeit erreicht ist, schaltet sich die Lampe automatisch aus und gibt wiederholt ein akustisches Signal, dass sie bereit ist. Dies begrenzt den erforderlichen Energieverbrauch und den Zeitverlust für den Mechaniker, wenn er/sie bei jedem Schritt benachrichtigt wird.

Eine Standard-9V, 300NiMH Batterie kann bis zu 60 Aushärtungen machen. Sobald die 9V-Batterie 6V erreicht hat, funktioniert die Lampe nicht mehr und kann über das Duobond USB-Ladegerät wieder aufgeladen werden. Das USB-Ladegerät funktioniert mit Standard-5V-USB-Ausgängen und kann die LED UV-Lampe von 5,2V zurück nach 9V laden.

Inklusive Duobond IQ-r USB Ladegerät.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.275 kg
Dimensions 12 × 8 cm