• Duobond IQ LED light
  • 370694 ADAPTERKABEL VOOR DUOBOND LED LAMP
  • 770624 + snoer

Duobond IQ-r 6-24 Volt LED UV-lamp

Item: 770624

279.00

Duobond IQ-r 6-24 Volt LED-UV-lamp voor het uitharden van Duobond UV-hars en Impact-Filler

Deze slimme UV LED lamp voor Duobond UV-hars en Impact-Filler

Deze UV-LED-lamp is een alternatief voor het traditionele UV-TL lamp. De LED lamp past zich aan op de beschikbare voeding en is zo bruikbaar bij de meest voorkomende voedingen tussen de 6V en 24V.  Het schakellen tussen sigaretaansluitingen die 12V of 24V bieden is vanaf nu geen probleem meer met deze IQ-r LED UV-lamp. Met de 3-poot opstelling in combinatie met de zuignappen wordt deze altijd op de voorruit bevestigd met de juiste afstand in relatie tot de stralingshoek van de 7 LED’s.

Optimale uitharding

De golflengte en de hoeveelheid UV-straling die nodig is voor de Duobond UV-hars en Impact-filler zijn het startpunt geweest voor de ontwikkeling van deze UV-lamp. De gevraagde lage golflengte en een optimaal ontwerp van de stroomtoevoer op de printplaat voorkomen elke vorm van warmteproductie. Warmteproductie heeft een negatieve invloed op de brekingsindex en de kwaliteit van de uitgeharde UV-hars. Dat maakt de reparatie meer zichtbaar en vermindert de afschuifsterkte van de reparatie waardoor de kans groter wordt dat het glas scheurt als ongewenst resultaat. Bijkomend vermindert warmte de levensduur van een printplaat zelf.

De ingebouwde zoemer geeft een hoorbare waarschuwing wanneer de UV-LED-lamp brandt. Om de tien seconden klinkt een signaal en zodra de optimale uithardingstijd is verstreken, wordt de lamp automatisch uitgeschakeld. Dit beperkt de benodigde hoeveelheid gebruikte energie telkens wanneer deze wordt IQ-r lamp wordt gebruikt.

Deze LED-UV-lamp wordt geleverd met een adapterkabel, zodat hij tussen 6 Volt en 24 Volt kan werken.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.265 kg
Dimensions 12 × 8 cm
  • Duobond IQ LED light
  • 370694 ADAPTERKABEL VOOR DUOBOND LED LAMP
  • 770624 + snoer

Duobond IQ-r 6-24 Volt LED UV-lampe

Item: 770624

279.00

Duobond IQ-r 6-24 Volt LED UV-Lampe zur Aushärtung von Duobond UV-Harz & Deckharz

Die intelligente UV-LED lampe für Duobond UV-Harz & Deckharz

Diese UV-LED-Lampe ist eine Alternative zum UV-Röhrenlicht. Es kann an die gängigsten Stromversorgung angepasst werden und arbeitet somit zwischen 6V und 24V. So ist das Umschalten zwischen Stromversorgung, die 12V oder 24V anbieten, kein Problem mehr mit dieser IQ-r LED UV-Lampe. Mit der Dreifuß in Kombination mit die 3 Saugnäpfe wird diese immer mit dem richtigen Abstand zum Ausstrahlwinkel der 7 LEDs auf der Windschutzscheibe befestigt.

Optimale Aushärtung

Die Wellenlänge und die Menge an UV-Strahlung, die der Duobond UV-Harz und Deckharz benötigt, war der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser UV-LED Lampe. Die geforderte niedrige Wellenlänge und das optimale Design der Stromversorgung auf der Platine verhindern jegliche Wärmeerzeugung. Die Wärmeerzeugung hat einen negativen Einfluss auf den Brechungsindex und die Qualität des ausgehärteten UV-Harzes. Dies macht die Reparatur merklicher und verringert die Scherfestigkeit der Reparatur, was die Chance erhöht, das Glas als unerwünschtes Ergebnis zu zerreißen. Auch Hitze verringert die Lebensdauer einer Platine selbst.

Der eingebaute Summer gibt eine akustische Warnung aus, wenn die UV-LED leuchtet. Alle zehn Sekunden ertönt ein Signal, und sobald die optimale Aushärtezeit erreicht ist, schaltet sich die Lampe automatisch aus. Dies begrenzt die benötigte Menge an verbrauchter Energie jedes Mal, wenn es verwendet wird.

Diese LED UV-Lampe wird mit einem Adapterkabel geliefert, so dass es für Sie zwischen 6 Volt und 24 Volt arbeiten kann.

Title Type Size
MANUAL Windshield Repair application/pdf 1 MB
Handleiding ruit reparatie NL application/pdf 1 MB
Handbuch Windschutzscheibereparatur application/pdf 1 MB
Weight 0.265 kg
Dimensions 12 × 8 cm